Saxkjær

Consulting

Saxkjær

Consulting

Velkommen

Terapi I Roskilde. Her kan du læse lidt om det jeg tilbyder i min praksis. Du er velkommen til at rette henvendelse hvis du har spørgsmål.

Min uddannelsesmæssige baggrund og ansættelser i både misbrugsbehandling samt Kriminalforsorgen, giver mig en særlig forståelse for de sociale og psykologiske problemstillinger man ofte ser hos socialt udsatte, personlighedsforstyrrede eller på anden vis belastede mennesker. Min erfaring med de aggressionsbelastede og konfliktprægede vanskelige miljøer, herunder også integrationsproblematikker har givet mig et solidt kendskab til konflikthåndtering, forebyggelse og vejledning.

Udover min praktiske erfaring, har jeg ligeledes også relevante uddannelser i netop tilgangen til denne gruppe mennesker. Udsatte kvinder og børn fra voldelige forhold, har jeg ligeledes beskæftiget mig med igennem individuelle tilrettelagte traumebehandlingsforløb. Dette område har igennem alle årene haft min faglige interesse og jeg har i den forbindelse udgivet flere artikler om psykisk og fysiske overgreb i nære relationer. Jeg har en løsningsorienteret tilgang, og det er derfor helt naturligt for mig at arbejde samt tænke ud fra en strategisk og helhedsorienteret indsats. Mine relations skabende færdigheder er veludviklede, og jeg får derfor hurtigt skabt en tillidsfuld og bæredygtig kontakt i både i individuelle, gruppe samt de undervisningsforløb jeg facilitere.

649deff9-db26-43bf-a6c6-c646baf233be

Min erfaring som leder har været medvirkende til, at jeg har et godt overblik, samt kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Som menneske er jeg tydelig, ansvarsfuld, handlekraftig og professionel. Jeg opfattes som en naturlig autoritet, men rummer også en stor portion varme, omsorg og en ret god humor.
Jeg er vant til at arbejde tværfagligt med mange forskellige instanser, og anser mig selv som en kompetent og velfungerende samarbejdspartner.

Jeg tilbyder Supervision, terapi, traumebehandling, sandplay og sagsrådgivning i børn og unge sager.

Ydelses overblik

Mit Cv

2023 -

Ansat deltid på ALFA rehab København

2023 -

Psykoterapeutisk konsulent freelancer hos TUBA (Terapi/rådgivning til unge og voksne fra misbrugshjem)

2023 -

Opsagde min lederstilling, for at søge nye faglige udfordringer. – sidste arbejdsdag 28.4.23

2022 - 2023

Behandlingsleder Plan A dagbehandling Frederiksberg §101-§141

2020 - 2022

Faglig teamleder Plan A – Kastaniegården §101-§107

2019 - 2020

Psykoterapeutisk konsulent og behandler på Kastaniegården §101-§107

2020 -

Fast underviser på DAC – Uddannelsen Frederiksberg – undervisning i udvikling og forståelse af Proffesionelle grænser og forråelse i behandlingsarbejdet, Skam, Tilknytningsteori og traumer, At vokse op i misbrug.

2018 - 2019

Psykoterapeut i Jyderup Statsfængsel, - I det lukkede kvindefængsel, med langtidsafsonere - Og den åbne mande afsoning. - tidsbegrænset ansættelse. - Projekt mit valg.

2016 - 2018

Aftenundervisning ANT-kurser i Roskilde og Køge – Alkohol, Narko og trafik. - Rigspolitiet

2007 - 2018

Misbrugsbehandler /psykoterapeut ved CAS (Center for Alkohol og Stofbehandling i Roskilde Kommune. (

2008 -

Egen psykoterapeutiske praksis hos Psykoterapeuterne i Bredgade – Roskilde.

2003 - 2007

Ansat som ansvarshavende på Kirkens korshærs herberg i Hillerødgade, 

København NV. 

2003 - 2004

Ansat som vikar i ”Reden”, værested for prostituerede København V. 

2003 - 2004

Vikar i Projekt udenfor, hjælp til gadefolket.