Artikel om stress behandling

Rapport, ­5. april 2019

Litteraturoversigt over effektstudier af indsatser til at nedbringe sygefravær

Der findes ingen simple veje til at nedbringe sygefravær på arbejdspladser. En litteraturgennemgang af dansk og international litteratur viser dog, at visse terapeutiske indsatser kan have en positiv effekt, men til gengæld er der ingen evidens for, at indsatser med fokus på motion er virksomme. Der findes heller ikke entydig evidens for særligt virksomme indsatser til at fastholde sygemeldte arbejdere. Litteraturoversigt over effektstudier af indsatser til at nedbringe sygefravær Download udgivelsen

Terapeutiske indsatser kan nedbringe sygefravær, hvorimod der ikke er evidens for virkningen af motion. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE


Henrik Lindegaard Andersen Forsker, cand.oecon., ph.d. T: 51 20 37 77hean@vive.dk

Baggrund

Sygefraværet blandt offentligt ansatte er højere end for privatansatte, og fraværet er en udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Formålet med denne rapport er at afdække viden om effekter af virkemidler til at nedbringe sygefravær – særligt inden for den offentlige sektor. Ud over at afdække viden om effekter af indsatser til at nedbringe sygefravær, så vurderes evidensen ud fra Beskæftigelsesministeriets videnshierarki. Videnshierarkiet rangordner vidensniveauet fra ’ingen viden’ til ’stærk evidens’ afhængigt af antallet og kvaliteten af studier, der peger i samme retning.

Rapporten inkluderer den forskningsbaserede litteratur om effekter af indsatser, der har til formål henholdsvis at forebygge sygefravær og at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet, dvs. indsatser målrettet både raske beskæftigede personer og personer, der er sygemeldt fra arbejdet.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Resultater

Litteraturgennemgangen viser, at visse terapeutiske indsatser kan have en positiv effekt i forhold til at forebygge sygemeldinger. Til gengæld er der ingen dokumentation for, at indsatser med fokus på motion er virksomme. Der er findes heller ikke entydig evidens for, at indsatser for at fastholde sygemeldte arbejdere er virksomme.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af en systematisk litteratursøgning, som har identificeret over 1.000 danske og udenlandske artikler. Forskere fra VIVE har screenet og udvalgt knap 60 relevante artikler til denne litteraturoversigt.

Om denne udgivelse

Finansieret af:

BeskæftigelsesministerietUdgiver:

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *