Psykoterapi


Jeg arbejder overvejende psykodynamisk og arbejder således ud fra, at vi som mennesker har et forandrings- og udviklingspotentiale, der kan realiseres gennem hele livet. Det er aldrig for stort eller for sent, og man kan arbejde på alle mønstre.

Jeg er optaget af at finde og forstå den enkelte klients individuelle behov og personlige stil i et behandlings- og samtaleforløb, og jeg arbejder med en stor nænsomhed og respekt for den enkelte klient, ligesom jeg har en stærk forståelse for og erfaring med menneskers psykiske og følelsesmæssige udfordringer.

Jeg har flere års erfaring med personlighedsforstyrrelser, voksen ADHD, angst og aggressionsproblematikker, lavt selvværd, relations udfordringer, akutte kriser samt livskriser, udviklings- samt tilknytningsforstyrrelser hos børn, unge og voksne.

Jeg arbejder med børn, unge og voksne