Psykoterapeutisk konsulent / Maja Rosa Haune Saxkjær

Jeg tager over, hvor andre gi’r op! Som privat aktør har jeg specialiseret mig i at tilrettelægge håndholdte forløb, der passer til de udfordringer, stressramte ansatte eller borgere i kommunerne har. Målet er at give den enkelte overblikket tilbage og mulighed for at opleve sit nervesystem mere velreguleret. Derved skabes den bedste og hurtigste mulighed for borgeren for at bevæge sig fra stress til livslyst og atter arbejdslyst. Jeg har mange års erfaring i arbejdet med stress og stressreaktioner – blandt andet med stofmisbrugere, unge psykisk sårbare med diverse diagnoser og deres pårørende. Jeg har desuden arbejdet med mennesker, der er overvældet af stress i andre sammenhænge. Eksempelvis ved fyring, skilsmisse, tab, arbejdspres m.m. Et forløb er tiltænkt dem, der ønsker forandring, men ikke selv har styrken eller de nødvendige ressourcer til at gå vejen uden professionel støtte. Jeg tilbyder en kærlig hånd i ryggen, men også en fastholdelse og tydelighed i forhold til den aftalte målsætning. Jeg hjælper med at udarbejde og fastholde en jobrettet plan. Forløbet er tilrettelagt, så den enkelte får et håndholdt, målrettet og personligt skræddersyet forløb. Dog er en visitationssamtale nødvendig for at se, om vi er et match. Jeg hjælper med at holde overblikket igennem forløbet og giver dette tilbage til den stressramte borger eller ansatte, når tiden er moden og personen igen kan bevare dette selv. Forløbet er for dem med følgende udfordringer: 

Udbrændthed og stress-reaktion 

Angst og depression

Chok, traumer, PTSD – (biluheld, overfald, overgreb, livstruende sygdom osv.)

Mennesker, der har haft en arbejdsidentitet, men har mistet den.

Redskaberne i processen er en kombination af samtaler med psykoterapeutisk vejledning, fokus på ressourcer, nytænkning og jobcoaching. Jeg arbejder desuden med kropsøvelser, der effektivt regulerer stressresponsen i kroppen. Overskrider vi kroppens egen kapacitet for selvafbalancering – fx gennem længere tids alvorligt pres eller gennem en voldsom påvirkning – overvældes vores system. Dette er kernen i stress, chok og traumer. Ved en uventet eller voldsom påvirkning vil kroppen per refleks mobiliseres til enten kamp eller flugt. Men er vores system blevet for overvældet, bliver denne kraftfulde energi aldrig kanaliseret ud i hverken kamp eller flugt – energien ’stivner’ og låses derved fast i nervesystemet, og vi kollapser i stedet for at handle. Vi kan ende i det, der hedder tonisk immobilitet, hver gang, vi bliver overvældet, dvs. kroppen aner ikke, hvad den skal gøre og gør derfor ingenting. Fysiologisk optræder den fastlåste energi som spændinger i muskler, bindevæv og knogler. Psykisk giver det oftest megen angst, bekymring, utryghed og enten hyperaktivitet eller depressivitet. Det er her, vi møder mennesker i systemet, som bliver svære at hjælpe videre med eksempelvis undervisning, coaching eller sundhedsvejledning- da disse metoder og tiltag i værste fald kan være medvirkende til at stresse borgeren yderlig. Derfor arbejder jeg også med metoden Tension/Trauma Releasing Exercises som er stressreducerende efter blot en eller få behandlinger. I slutningen af et forløb kan den stressramte selv bruge metoden på tryg vis, når der er behov for dette.

 

2 thoughts on “Psykoterapeutisk konsulent / Maja Rosa Haune Saxkjær

    1. Hej Linda
      Jeg er virkelig ked af at jeg først svare nu. min hjemmeside har drillet, så jeg ikke har fået beskeder. Hvis du forsat ønsker min hjælp, kan du sende mig en sms eller ringe på 31955001. så finder vi en tid til dig hurtigst muligt.

      Venlig hilsen Maja

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *